Banner

Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá

Thứ Năm, 23/09/2021, 14:31 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá.

 

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với mục đích: Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Thanh Hoá.

Thông qua việc tôn vinh nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích, phát huy tài năng đội ngũ trí thức, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Là một hình thức thi đua yêu nước, thể hiện trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác vận động trí thức; đồng thời, thông qua hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.