Banner

Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 22/09/2021, 21:02 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa - Ủy viên;

6. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

7. Ông Trịnh Văn Súy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;

9. Ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Ủy viên;

10. Ông Vũ Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Khoa học Công nghệ - Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh - Thư ký;

11. Bà Vũ Thị Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Thư ký.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.