Banner

Thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp

(TTV) - Xác định tầm quan trọng của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển nông nghiệp, cùng với việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, ngành nông nghiệp và các địa phương  tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp.
 
.