Banner

Huyện Đông Sơn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tích tụ, tập trung đất đai

(TTV) - Theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, giai đoạn từ năm 2019- 2025 huyện Đông Sơn sẽ tích tụ, tập trung thêm 590 ha sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện Đông Sơn đã và đang tích cực triển khai kế hoạch cụ thể đến các địa phương, đơn vị; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân thực hiện chương trình.
 
.