Banner

Nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2018

(TTV) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 1.169 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 19% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tuy có tăng, nhưng còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đa số hộ kinh doanh vẫn có tâm lý e ngại khi chuyển đổi lên mô hình hoạt động doanh nghiệp khiến cho việc thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2018 gặp không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các ngành, các địa phương, đơn vị.
 
.