Banner

Phát triển ngành tôm Thanh Hóa đến năm 2025

Thứ Tư, 16/05/2018, 22:55 [GMT+7]

(TTV) - Nhằm phát triển ngành tôm tỉnh Thanh Hóa trở thành ngành sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, cũng như nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về việc hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn 2018 – 2020 tăng tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt trên 4.100 ha, gồm tôm thẻ chân trắng thâm canh và tôm sú nuôi sinh thái; đến năm 2020, phấn đấu tổng sản lượng tôm nuôi đạt 7.220 tấn, tăng 1,5%, đạt giá trị sản xuất trên 1.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, nuôi tôm công nghệ cao được hình thành ở các vùng sản xuất trọng điểm; vùng nuôi tôm hữu cơ được áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm dựa trên các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Tăng tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 4.717 ha, phấn đấu tổng sản lượng tôm nuôi đạt 10.700 tấn, tăng 37%, đạt giá trị sản xuất trên 1.500 tỷ đồng.

Hồng Ngọc

.