Banner

Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hoá

Thứ Năm, 14/06/2018, 08:13 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hoá là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác đầu tư chợ, tiểu thương các chợ; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả.

Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công thương và các cơ quan nhà nước khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật./.

Minh Tuyết

.