Banner

Từ 1/7, dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới

Thứ Tư, 13/06/2018, 08:21 [GMT+7]

(TTV) - Theo quy định, từ ngày 1/7, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh, tủ kết đông lạnh sẽ phải căn cứ phiếu thử nghiệm đánh giá theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016.

 

Từ 1/7, dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới
Từ 1/7, dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới

Các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông đã được dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, nhập khẩu sau ngày 1/7/2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới.

Các chủng loại sản phẩm tủ lạnh đã dán nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn cũ là hàng hóa tồn kho, sản phẩm đã bán ra thị trường trước ngày 1/7/2018, Bộ Công thương đề nghị doanh nghiệp báo cáo số lượng, tình hình thực hiện dãn nhãn năng lượng và gửi biện pháp xử lý để đảm bảo việc tuân thủ quy định về nhãn năng lượng được nhất quán. 

BT Cẩm Tú

 

.