Banner

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn

Thứ Sáu, 06/07/2018, 21:46 [GMT+7]

(TTV) - Chiều ngày 6/7, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng KKT Nghi Sơn đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, góp phần làm chuyển biến tích cực công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều cho rằng: việc phân công mỗi thành viên Ban chỉ đạo phụ trách công tác giải phóng mặt bằng một số dự án cụ thể như quy chế hiện hành, mặc dù giúp nâng cao trách nhiệm của các thành viên, dễ kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Vì vậy, các đại biểu đề nghị nên phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo thuận lợi, hiệu quả hơn. Một số ý kiến đề nghị sớm kiện toàn tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; duy trì nghiêm chế độ giao ban hàng tháng để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc; tăng cường đối thoại với người dân về chính sách giải phóng mặt bằng để đảm bảo công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng KKT Nghi Sơn nhấn mạnh: để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng KKT Nghi Sơn, thì việc phân công nhiệm vụ và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo là hết sức quan trọng. Thời gian qua, mặc dù Ban chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, nhưng việc phân công nhiệm vụ còn dàn trải, một số nhiệm vụ không đảm bảo tiến độ, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến giải phóng mặt bằng. Đồng chí đề nghị trong thời tới, cần tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo, thành lập ngay tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phương án phân công nhiệm vụ cho các thành viên một cách phù hợp, đảm bảo hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các Hội đồng giải phóng mặt bằng./.

Đức Đồng - Thanh Văn

.