Banner

Quyết tâm thành lập mới 3000 doanh nghiệp trong năm 2019

Chủ Nhật, 10/02/2019, 08:03 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2019, Thanh Hóa tiếp tục đặt mục tiêu thành lập mới 3000 doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, những giải pháp đang được các ngành, các địa phương tập trung thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phát triển doanh nghiệp; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 

 

Năm 2019, huyện Tĩnh Gia đặt mục tiêu thành lập mới 160 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 1000 doanh nghiệp. Để khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới, các ngành chức năng của huyện đã cử cán bộ đến từng hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động; vận động và hỗ trợ những hộ sản xuất kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường giải quyết các quyết khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Năm 2019 công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được đánh giá là có nhiều thuận lợi khi mà các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện tích cực, tinh thần khởi nghiệp đã được khơi dậy và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhận thức trong công tác phát triển doanh nghiệp của cấp ủy chính quyền các địa phương đã được nâng lên. Để công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao và bền vững, một số địa phương đã có những giải pháp mạnh, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ thiết thực đối với những doanh nghiệp mới thành lập như: hỗ trợ tiếp cận đất đai, vốn, điện, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kết nối thị trường... Ngoài ra, vai trò của các tổ chức Hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nhân cũng cũng được các địa phương chú trọng, phát huy :

Ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Năm 2019, chúng tôi sẽ tập trung tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn lực về đất đai, tài chính để mở rộng sản xuất kinh doanh, tập trung cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi cũng sẽ cùng với Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh đối với doanh nghiệp mới thành lập không thực hiện thanh tra, kiểm tra trong năm đầu tiên.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Năm 2019, chúng tôi sẽ tập trung tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn lực về đất đai, tài chính để mở rộng sản xuất kinh doanh, tập trung cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi cũng sẽ cùng với Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh đối với doanh nghiệp mới thành lập không thực hiện thanh tra, kiểm tra trong năm đầu tiên.

Với  những giải pháp cụ thể, cùng với sự quyết tâm cao vào cuộc cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tạo ra động lực quan trọng để Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành thực hiện thắng lợi mục tiêu thành lập mới 3000 doanh nghiệp trong năm 2019. Qua đó góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Thanh Thảo – Đăng Tuyển 

.