Banner

Giao đất cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Thứ Ba, 21/05/2019, 09:27 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện việc quản lý, giao lại đất theo quy định của pháp luật.

 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bàn giao 32.000,0 m2 đất (đất đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện chức năng thẩm quyền quản lý đất đai, giao lại đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Đo đạc chỉnh lý hiện trạng khu đất số 35/Đ-BĐĐC/2018 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia lập ngày 05/06/2018.

Căn cứ vào quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật; Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp quản lý diện tích đất được giao; thực hiện việc giao lại đất theo quy định của pháp luật; UBND huyện Tĩnh Gia thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.