Banner

Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019

Thứ Tư, 12/06/2019, 17:31 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019, tỉnh Thanh Hóa.

 

công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam
Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP, nguyên tắc và chu trình OCOP tới các cấp ủy, chính quyền các cấp; đưa Chương trình OCOP vào Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa cùa Chương trình OCOP để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn của Chương trình OCOP; Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn về Chương trình OCOP cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã) và lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP về kiến thức quản lý sản xuất kinh doanh và Chương trình OCOP; Nhận diện, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có lợi thế để đạt tiêu chuẩn OCOP, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; Tiêu chuẩn hóa ít nhất 30% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 30 sản phẩm; Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ; xây dựng và quản lý có hiệu quả nhãn hiệu hàng hóa.

Cơ quan Thường trực OCOP cấp huyện sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình năm 2019 của các tổ chức kinh tế, xem xét, hướng dẫn, hoàn thiện; Tổ chức đánh gia, lựa chọn các phiếu/sản phẩm khả thi, đầy đủ thông tin, lập danh sách (kèm phiếu đăng ký) gửi Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh để tổ chức xét chọn sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh. Tiếp đó sẽ tổ chức tập huấn cho các tổ chức kinh tế có sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình năm 2019 về cách thức xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, kiến thức về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, kiến thức về thị trường và Makerting sản phẩm hàng hóa và sản phẩm OCOP; Phương án kinh doanh, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung sản xuất kinh doanh...

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.