Banner

Hội Nông dân khuyến khích hội viên tích tụ ruộng đất

Thứ Năm, 11/07/2019, 08:23 [GMT+7]

(TTV) - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia tích tụ, tập trung đất đai, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

 

quỹ đất sản xuất nông nghiệp của xã Quảng Phú liên tục bị thu hẹp.
Quỹ đất sản xuất nông nghiệp của xã Quảng Phú liên tục bị thu hẹp.

Là một xã ngoại thành đang chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa, những năm gần đây, quỹ đất sản xuất nông nghiệp của xã Quảng Phú liên tục bị thu hẹp. Nhất là đối với các hộ chăn nuôi đại gia súc, những cánh đồng chăn thả bị mất dần, gây cho họ không ít khó khăn. Từ thực tế trên, đầu năm 2019, Hội nông dân xã Quảng Phú đã vận động các hộ nông dân chuyển đổi, tích tụ được 3 ha đất sản xuất không hiệu quả để trồng cỏ, chăn thả gia súc.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã cũng vận động những hộ thiếu lao động chuyển nhượng, góp đất cho các hộ có điều kiện để  đầu tư nuôi trồng thủy sản, phát triển gia trại chăn nuôi dê, lợn rừng với quy mô hàng hóa. Bước đầu, các mô hình này đã cho thấy triển vọng đem lại thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần so với sản xuất manh mún, tự phát như trước đây.

Trên địa bàn tỉnh hiện đã có nhiều mô hình tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đem lại giá trị, hiệu quả cao do hội viên nông dân làm chủ. Kinh nghiệm thực tế cho thấy: muốn tích tụ, tập trung ruộng đất thành công trong điều kiện hành lang pháp lý còn nhiều vướng mắc, thì sự đồng thuận, ủng hộ của những hộ có đất manh mún, nhỏ lẻ là yếu tố quyết định. Do vậy, sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13 về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hội Nông dân là một trong những tổ chức đoàn thể tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến với các hội viên; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và tổ chức triển khai trong thực tế.

Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu: đến năm 2020 tổng diện tích đất được tích tụ, tập trung tăng thêm 20.400 ha; Giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích đất được tích tụ, tập trung tiếp tục tăng thêm 32.000 ha. Cùng với đó, sẽ khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi liên kết để đảm bảo tính bền vững. Đây sẽ là cơ hội lớn đối với ngành nông nghiệp và người nông dân trong tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp hội Nông dân sẽ đồng thành cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nông dân để biến cơ hội này thành hiện thực.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

.