Banner

Phát triển tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho lao động nông thôn

Thứ Năm, 11/07/2019, 18:31 [GMT+7]

(TTV)- Những năm gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung khôi phục các ngành nghề truyền thống, du nhập, nhân cấy nghề mới nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và giảm tình trạng ly hương đi làm ăn xa.

Trên cơ sở các chính sách của tỉnh, các địa phương đã tranh thủ lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ các cơ sở mua sắm máy móc, trang thiết bị hiện đại để  sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và tăng doanh thu.

Đặc biệt, việc triển khai chương trình “mỗi xã một sản phẩm” đã mở ra cơ hội cho các địa phương phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Ông Bùi Hữu Quyết- Phó phòng kinh tế hạ tầng huyện Thọ Xuân:  "Huyện Thọ Xuân đang xây dựng kế hoạch đưa một số làng nghề sx lớn như.. theo chương trình mỗi xã một sản phẩm để co chính sách hỗ trợ phát triển quy mô, xây dựng thương hiệu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương ".
Ông Bùi Hữu Quyết- Phó phòng kinh tế hạ tầng huyện Thọ Xuân: "Huyện Thọ Xuân đang xây dựng kế hoạch đưa một số làng nghề sản xuất lớn theo chương trình mỗi xã một sản phẩm để co chính sách hỗ trợ phát triển quy mô, xây dựng thương hiệu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương".

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 60 nghìn cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ cá thể, giải quyết việc làm cho gần 90 nghìn lao động nông thôn; giá trị sản xuất đạt gần 14 nghìn nghìn tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng khoảng 20 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Việc phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã và đang góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của từng địa phương. 

Theo Bản tin Thời sự 18h30 ngày 11/7/2019

.