Banner

Từ ngày 20/9, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thứ Năm, 22/08/2019, 07:56 [GMT+7]

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2019 quy định mới thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp.   

Theo đó, kể từ ngày 20/9, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm chỉ còn 50.000 đồng/lần (hiện nay 100.000 đồng/lần). Đáng chú ý, nếu thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 300.000 đồng xuống còn 100.000 đồng/lần. 

Các trường hợp như doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính, đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn phí. Thông tư trên cũng quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 300.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.

Theo THNM 22/8/2019

.