Banner

Huyện Cẩm Thủy xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp

Thứ Tư, 16/10/2019, 08:06 [GMT+7]

(TTV)- Để  thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, trong những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ  người dân xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Nhận thấy tiềm năng, lợi thế về địa hình đất đai, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương, năm 2018, anh Trương Văn Thể, ở Thôn Quý Tiến, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy đã đầu tư trang trại chăn nuôi gà theo chuỗi liên kết với Công ty Happy farm, với quy mô 8.000 con một lứa.

Đến nay, nhờ áp dụng các biện pháp chăn nuôi khoa học, kiểm soát được dịch bệnh, các lứa gà xuất chuồng đều có đầu ra ổn định, giá cả đảm bảo, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Anh trương Văn Thể  Thôn Quý Tiến, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy  (Một lứa tôi trừ chi phí các khoản thì cũng không dưới 20 nghìn một con theo lợi nhuận. 8000 con một lứa, gia đình làm lấy không phải thuê người khác làm, trừ chi phí mỗi lứa gia đình cũng thu được 160 triệu trở lên)
Anh trương Văn Thể Thôn Quý Tiến, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy: "Một lứa tôi trừ chi phí các khoản thì cũng không dưới 20 nghìn một con theo lợi nhuận. 8000 con một lứa, gia đình làm lấy không phải thuê người khác làm, trừ chi phí mỗi lứa gia đình cũng thu được 160 triệu trở lên"

Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, huyện Cẩm Thuỷ đã huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về giống, tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh theo chương trình liên kết sản xuất, cho thuê đất sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chuyển dần diện tích đất trồng lúa, trồng mía năng suất, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển sản xuất theo hướng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới đồng bộ; có nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Nhiều mô hình nông nghiệp liên kết theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng bí xanh, mô hình trồng ớt, mô hình trồng cây gai xanh, mô hình liên kết trong chăn nuôi…

 

Ông Nguyễn Văn Họa- Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy  (Trước đây việc canh tác của bà con đang còn manh mún, nhỏ lẻ, áp dụng sản xuất thu nhập đang còn thấp. Từ khi có hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, địa phương đã chuyển đổi mô hình cây giống đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó đã phát triển được nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao cho bà con nhân dân)
Ông Nguyễn Văn Họa- Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy: "Trước đây việc canh tác của bà con đang còn manh mún, nhỏ lẻ, áp dụng sản xuất thu nhập đang còn thấp. Từ khi có hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, địa phương đã chuyển đổi mô hình cây giống đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó đã phát triển được nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao cho bà con nhân dân"

Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Cẩm Thủy đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế bền vững cho người nông dân, đồng thời tạo được những cơ sở nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại.

Theo THNM 16/10/2019

.