Banner

Huyện Cẩm Thủy quan tâm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Thứ Tư, 13/11/2019, 08:16 [GMT+7]

(TTV)- Với nhiều giải pháp trong đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, 10 tháng năm 2019, huyện Cẩm Thủy đã thành lập được 44 doanh nghiệp mới, tăng 11,4% so với cùng kỳ và đạt gần 90% kế hoạch năm 2019.

Để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, huyện Cẩm Thủy đã chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.  

Cùng với đó, huyện tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng các chính sách hỗ trợ của tỉnh để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đến nay, huyện Cẩm Thủy đã có hơn 230 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 3.000 lao động, đóng góp gần 30% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện. Với những nỗ lực và giải pháp đồng bộ,  huyện Cẩm Thủy phấn đấu đến năm 2020 có 300 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Theo THNM 13/11/2019

.