Banner

Huyện Hậu Lộc phát triển nuôi trồng thủy sản

Thứ Ba, 14/01/2020, 19:47 [GMT+7]

(TTV) - Nhằm tạo bước đột phá trong nuôi trồng thủy sản, bước vào năm 2020, huyện Hậu Lộc đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả và giá trị trên một đơn vị diện tích nuôi trồng.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, huyện Hậu Lộc có trên 1.800 ha nuôi trồng thủy sản, với các đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao như:­ tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ngao Bến Tre... Trong năm 2019, huyện đã chỉ đạo các địa phương chuyển đổi được gần 90 ha đất lúa vùng trũng và đất làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Thực hiện xây dựng 2 mô hình thâm canh tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt tại xã Hòa Lộc cho giá trị kinh tế cao. 

Trong năm 2020, huyện Hậu Lộc đang tiếp tục chỉ đạo người dân chuyển một số diện tích đất sản xuất muối kém hiệu quả và vùng ven đê nhiễm mặn sang sản xuất mô hình trang trại tổng hợp như: nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Đối với diện tích chưa đủ điều kiện nuôi công nghiệp, huyện sẽ chỉ đạo nuôi xen canh hoặc luân canh đa thời vụ các đối tượng như tôm rảo, cua, cá và đưa một số đối tượng mới vào thả nuôi nhằm phát huy hiệu quả và nâng cao giá trị kinh tế.

 Theo chuyên mục Vàng trong đất/TTV

.