Banner

Huyện Thiệu Hóa phát triển vùng sản xuất lúa hữu cơ

Thứ Hai, 13/01/2020, 18:17 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2020, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu sẽ xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 2.000 ha, đến năm 2025 diện tích này sẽ được mở rộng lên 3.000 ha.  

 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Thiệu Hóa đang  tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền, nhân dân  địa phương gắn với  xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu cơ phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng. Đồng thời, ban hành các cơ chế hỗ trợ sản xuất để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hình thành các hình thức liên kết thông qua hợp đồng theo chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ, HTX và doanh nghiệp. Mặt khác, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo chuyên mục Vàng trong đất/TTV    

.