Banner

Tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ

Thứ Ba, 14/01/2020, 23:49 [GMT+7]

Thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 7-1-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 538/UBND-NN về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón như Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón;

Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phân bón đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây dựng mô hình sản xuất - sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp dụng tại địa phương; Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón tại địa phương; phát hiện và xử nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong xã hội; Ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ theo các nội dung quy định tại Điều 4, Điều 6 Luật Trồng trọt, Điều 16 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP.

Các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan cần vận động hướng dẫn doanh nghiệp thành viên dần chuyển dịch từ sản xuất phân bón vô cơ sang sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ; Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ. Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan cần đẩy mạnh xây dựng, tổ chức áp dụng các mô hình, chuỗi liên kết hiệu quả trong sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ; Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ hiệu qủa, chất lượng cao gắn liền với nguồn nguyên liệu sẵn có của tỉnh; Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng hệ thống phân phối phù nhằm cung cấp phân bón hữu cơ cho thị trường trong tỉnh trong nước với giá thành hợp lý.

Nội dung Công văn số 538/UBND-NN xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.