Banner

Giai đoạn 2015-2020, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa thu ngân sách vượt 72% kế hoạch

Thứ Bảy, 29/02/2020, 08:25 [GMT+7]

(TTV)- Giai đoạn 2015 - 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 3.700 tỉ đồng, vượt 72% so với dự toán tỉnh giao.

Có được kết quả này là nhờ các ngành chức năng trên địa bàn huyện: Kho bạc Nhà nước, cơ quan Thuế,  cơ quan Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện quy trình thu hợp lý, tạo điều kiện cho người nộp thuế. 

Kho bạc Nhà nước huyện cũng đã phối hợp thu có hiệu quả với 2 ngân hàng thương mại cùng địa bàn, mở rộng và tạo điều kiện để huy động kịp thời nguồn thu vào ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật.

Theo THNM 29/2/2020

.