Banner

Năm 2020: Thanh Hóa phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 69.000 lao động

Thứ Ba, 18/02/2020, 09:21 [GMT+7]

(TTV) - Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp được đầu tư thành lập mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất đã tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. 

 

Năm 2020, Thanh Hóa phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 69.000 lao động, trong đó, có 10.000 người đi xuất khẩu lao động. Để đạt mục tiêu này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho người lao động; Trong đó, tập trung tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn cộng đồng, giới thiệu việc làm cho người lao động tại các huyện nghèo hết thời hạn làm việc ở nước ngoài về nước; giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đơn hàng với thu nhập cao về phối hợp với các địa phương tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thẩm định và cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm, góp phần duy trì và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở các địa phương trong tỉnh.

Theo Bản tin THNM/TTV

.