Banner

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Ngọc Lặc

Thứ Bảy, 28/03/2020, 09:13 [GMT+7]

(TTV)-  Nhằm phát huy tiềm năng đất đai và nâng cao giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, trong thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai, thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Đầu năm 2019, được sự khuyến khích, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc đã xây dựng mô hình dưa Kim Hoàng Hậu trên diện tích trên 1600m2.

Đến nay, qua 3 vụ sản xuất, mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hậu ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả cao hơn các loại cây trồng khác.

 Ông Phạm Văn Kiên- Phó GĐ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa  (Qua các vụ trước cho thấy hiệu quả thu hoạch đạt khoảng từ 150 đến 170 triệu đồng. Đây là hướng đi nhằm hướng tới các sản phẩm sạch, an toàn và nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiêp "
Ông Phạm Văn Kiên- Phó GĐ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa: "Qua các vụ trước cho thấy hiệu quả thu hoạch đạt khoảng từ 150 đến 170 triệu đồng. Đây là hướng đi nhằm hướng tới các sản phẩm sạch, an toàn và nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiêp"

Để chuyển dần từ canh tác manh mún, nhỏ lẻ sang mô hình ứng dụng công nghệ cao, huyện Ngọc Lặc đã tuyên truyền vận động nhân dân, có cơ chế thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư.

Nhờ đó đến nay huyện đã xây dựng được nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như: Trang trại chăn nuôi gà theo chuỗi công nghệ cao quy mô 4,9 ha, công suất 936.000 con/năm ở xã Minh Tiến của Công ty cổ phần giống và phát triển chăn nuôi Thọ Xuân; trang trại chăn nuôi gà quy mô 8,2 ha, công suất gần 2 triệu con/năm ở xã Lam Sơn của Công ty Phú Gia; các mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hoàng Hậu trong nhà lưới; mô hình trồng vải không hạt Nhật Bản và bơ Israel, thanh long quy mô gần 30 ha ở xã Kiên Thọ của Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm… 

Ông Lê Minh Châu- Phó Phòng Kinh tế kỹ thuật, Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Hồ Gươm - Sông Âm  (Mô hình này có nhiều ưu điểm nổi trội, đó là áp dụng công nghệ trong tưới nước và chăm sóc nhờ đó sẽ tiết kiệm được chi phí để nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất "
Ông Lê Minh Châu- Phó Phòng Kinh tế kỹ thuật, Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Hồ Gươm - Sông Âm: "Mô hình này có nhiều ưu điểm nổi trội, đó là áp dụng công nghệ trong tưới nước và chăm sóc nhờ đó sẽ tiết kiệm được chi phí để nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất"

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã và đang đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao giá trị cạnh tranh của nông sản, tăng năng suất trên một đơn vị diện tích đất canh tác và tăng thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn giúp huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt các dự án phát triển nông nghiệp, tuyển chọn và phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện địa phương phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, từ nay đến năm 2025, huyện Ngọc Lặc sẽ tiếp tục giảm diện tích đất trồng lúa và các cây trồng khác hiệu quả thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Theo THNM 20/3/2020

.