Banner

Bổ sung quy hoạch 2 cụm công nghiệp vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Tư, 27/05/2020, 15:33 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa và Cụm công nghiệp Long Sơn, huyện Nga Sơn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa và Cụm công nghiệp (CCN) Long Sơn, huyện Nga Sơn vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:

Bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa (Xã Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có diện tích khoảng 19,5 ha; Ngành nghề hoạt động là các ngành nghề sản xuất sản phẩm theo định hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường (sẽ được quyết định cụ thể khi thành lập cụm công nghiệp).

Bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Long Sơn (Xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), có diện tích khoảng 74,4 ha; Ngành nghề hoạt động là nhóm cơ khí, điện, điện tử, điện năng lượng mặt trời; Nhóm chế biến thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm; Nhóm sản xuất vật liệu xây dựng; Nhóm may mặc, da giày, sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thời trang và nội thất,... và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa và UBND huyện Nga Sơn triển khai các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, Cụm công nghiệp Long Sơn và các thủ tục có liên quan để triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2017/NQ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Giao UBND huyện Nga Sơn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan điều chỉnh số lượng công trình, dự án trên địa bàn huyện Nga Sơn để bố trí quỹ đất triển khai thành lập CCN Long Sơn trong năm 2020 theo cam kết của UBND huyện.

Nội dung Quyết định số 1896/QĐ-UBND xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

 

.