Banner

Thanh Hóa: Tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt gần 244.350 tỷ đồng

Thứ Bảy, 30/05/2020, 07:59 [GMT+7]

(TTV) - Giai đoạn 2015 -2020 tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa ước đạt gần 244.350 tỷ đồng, chiếm 33,8% vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh. Nguồn vốn này đã đầu tư vào hệ thống hạ tầng, thu hút đầu tư và xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh.

 

Giai đoạn 2015 - 2020, Thanh Hoá đã quy hoạch được 72 cụm công nghiệp, thành lập 26 cụm công nghiệp, thu hút 18 nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp. Đến nay, Thanh Hoá đã có 49.500 cơ sở sản xuất công nghiệp, hơn 351.000 lao động trong lĩnh vực công nghiệp. Bình quân giai đoạn 2015 – 2020 giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18,1%/ năm. Tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp trong tổng GRDP của tỉnh tăng từ 26% năm 2015 lên 33% năm  2020.

Hiện trên địa bàn Thanh Hóa cũng có 118 làng nghề tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động với 36 nghề, tạo việc làm cho gần 76.800 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế về nông thôn và xây dựng  nông thôn mới bền vững./.

Theo Bản tin THNM 30/5

 

 

 

.