Banner

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Khu dân cư phía Đông đường CSEDP

Thứ Ba, 30/06/2020, 09:43 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án: Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. 

 

Dự án Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thộc khu dân cư TâY Nam đường Nguyễn Phục TP Thanh Hóa
Dự án Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thộc khu dân cư TâY Nam đường Nguyễn Phục TP Thanh Hóa

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai các bước công việc tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện, đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.