Banner

Lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa

Thứ Ba, 30/06/2020, 09:43 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (CT 30a).

Theo đó, UBND huyện Quan Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3522/SKHĐT-TĐ ngày 23/6/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Thường Xuân đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.