Banner

Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập Bái Thượng

Chủ Nhật, 28/06/2020, 22:09 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập Bái Thượng, tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

 

Khi có dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa hoặc các tình hình thời tiết khác có khả năng gây ảnh hưởng đến công trình thì các thành viên Ban Chỉ huy PCLB đập Bái Thượng phải có mặt đầy đủ thực hiện sự phân công của Trưởng Ban theo chế độ hiện hành.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24 h từ (5-15) người, bao gồm cả cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm để xử lý các sự cố ngay giờ đầu.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến của công trình, mực nước để báo cáo kịp thời về Công ty TNHH một thành viên Sông Chu mỗi giờ 1 lần.

Khi có báo động cấp III: Ban Chỉ huy PCLB đập Bái Thượng phải huy động nhân lực ở các xã, đơn vị trên địa bàn để tăng cường bảo vệ công trình.

Trường hợp khẩn cấp: Lực lượng ứng cứu phải có mặt tại công trình theo lệnh trực tiếp của Ban Chỉ huy PCLB đập Bái Thượng.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.