Banner

6 tháng đầu năm 2020, 29.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Thứ Tư, 01/07/2020, 08:09 [GMT+7]

(TTV) - 6 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trên cả nước là 29.200 doanh nghiệp, 7.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

 

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2020, cả nước có 13.725 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,1 nghìn tỷ đồng tăng 27,9% về số doanh nghiệp và tăng 23,4% về vốn đăng ký so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 62.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 697,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7,3% về số doanh nghiệp, giảm 19% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, 6 tháng qua, có 25.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với 6 tháng đầu năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng lên 87.200 doanh nghiệp, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước./.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới 1/7

.