Banner

Thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam: Hỗ trợ cho các hộ có giá đất nơi đi thấp hơn nơi đến

Thứ Tư, 08/07/2020, 07:56 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc hỗ trợ cho các hộ có giá đất nơi đi thấp hơn nơi đến khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, thị xã Nghi Sơn.  

Cụ thể, hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; mức hỗ trợ bằng chênh giá đất giữa “đầu đến” và “đầu đi” nhân với diện tích đất ở bị thu hồi nhưng không vượt quá diện tích giao đất ở tái định cư theo quy định tại khu chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Kinh phí tổ chức thực hiện từ nguồn giải phóng mặt bằng của dự án.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm rà soát, quyết định hỗ trợ từng trường hợp cụ thể, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.