Banner

Các địa phương, đơn vị chủ động tham gia chương trình OCOP

Thứ Hai, 14/09/2020, 19:47 [GMT+7]

(TTV)- "Mỗi xã 1 sản phẩm" ( gọi tắt là OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, góp phần xây dựng Nông thôn mới bền vững. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, chính quyền địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực xây dựng các sản phẩm OCOP. Qua đó, từng bước hình thành, nâng cao giá trị nhóm sản phẩm đặc sản của từng vùng, từng địa phương.

Huyện Nga Sơn có nhiều làng nghề truyền thống, đặc sản nổi tiếng, sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thể phát triển thành sản phẩm OCOP. Trên cơ sở đó, huyện đã rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, hỗ trợ 50 triệu đồng cho việc xây dựng một sản phẩm OCOP.  

Đến nay, huyện Nga Sơn đã có 4 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh, Nga sơn phấn đấu hết năm 2020 sẽ có thêm 5 sản phẩm OCOP.

Tuy mới bắt đầu triển khai chương trình mỗi xã một sản phầm từ đầu năm 2020, nhưng thành phố Thanh Hóa đã có 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 3 sao OCOP cấp tỉnh. Trong quá trình triển khai, thành phố đã chủ động phối hợp với các phòng ban xây dựng các bước, cùng các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ để được công nhận là sản phẩm OCOP. Mặt khác, thành phố quan tâm đẩy mạnh việc quảng bá các sản phẩm, ban hành cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí sản xuất cho các chủ thể…

Thanh Hóa có 155 làng nghề với 25 nghề truyền thống. Đây được xem là tiềm năng, lợi thế để phát triển sản phẩm OCOP nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ. Trong thực hiện đề án OCOP, chính quyền địa phương  có vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ, khuyến khích định hướng các đơn vị thực hiện. Hiện toàn tỉnh đã có 16/ 27 huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP. Trong đó, đã rà soát, đánh giá các sản phẩm truyền thống có lợi thế trên địa bàn để xây dựng lộ trình thực hiện; ban hành các cơ chế khuyến khích, kích cầu hỗ trợ các đơn vị, hộ sản xuất. Nhờ vậy, đã khích lệ các đơn vị chủ thể tích cực tham gia chương trình, tập trung cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường gắn với tiêu chí quy định để đạt chuẩn sản phẩm OCOP.

Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 42 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3- 4 sao, 2 sản phẩm đang đề xuất Trung ương xếp hạng 5 sao cấp Quốc gia. Với sự chủ động, tích cực của các địa phương cùng nỗ lực của các đơn vị sản xuất, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu từ nay đến cuối năm 2020 có thêm 28 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh.

Theo Thời sự tối 14/9/2020

.