Banner

Giai đoạn 2005 – 2020, tỉnh Thanh Hóa thành lập mới 24.500 doanh nghiệp

Thứ Bảy, 26/09/2020, 08:18 [GMT+7]

(TTV)- Giai đoạn 2005 - 2020, toàn tỉnh Thanh Hóa có 24.500 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 141.600 tỷ đồng.  

Tính đến hết năm 2020, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 17.274 doanh nghiệp đang hoạt động, gấp 9,8 lần so với năm 2005, đạt 4,8 doanh nghiệp/1.000 dân. Trong đó, có đến hơn 60% là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Ngoài ra, từ năm 2005 đến nay, Thanh Hóa đã thu hút được 2.047 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó: có 1.919 dự án đầu tư trực tiếp trong nước và 128 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đăng ký khoảng 312.206 tỷ đồng và 13.509 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 132 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 14,2 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo THNM 26/9/2020

.