Banner

Quy hoạch Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa

Chủ Nhật, 20/09/2020, 15:22 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện Kết luận số 2074-KL/TU ngày 07/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 2074-KL/TU ngày 07/9/2020 nêu trên để phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh phương án quy hoạch Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Sau khi phương án quy hoạch Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, giao Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.