Banner

Tập trung sản xuất vụ đông năm 2020 theo hướng hàng hóa

Chủ Nhật, 20/09/2020, 08:59 [GMT+7]

(TTV) - Vụ Đông 2020, cả nước phấn đấu trồng từ 430 đến 450 nghìn ha, tăng khoảng 10 đến 20% diện tích so với vụ Đông năm 2019. Trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 75 triệu đồng/ha.  

 

Để đạt được mục tiêu về diện tích và sản lượng đã đề ra, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương căn cứ vào diện tích thu hoạch, điều kiện nguồn nước, đất đai và thị trường, chủ động bố trí thời vụ, diện tích với cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm vừa đảm bảo đạt diện tích sản xuất vụ đông tối đa, đồng thời đảm bảo hiệu quả về kinh tế.

Cục Trồng trọt lưu ý các địa phương cần tập trung ưu tiên phát triển ngô sinh khối phục vụ cho chăn nuôi do nhu cầu chăn nuôi đại gia súc tăng cao. Mặt khác, sản xuất vụ đông cần quan tâm đến thị trường Trung Quốc khi dự báo nước này sẽ có nhu cầu nhập rau lớn do tình hình bão, lũ ảnh hưởng đến sản xuất rau các loạị. Các mặt hàng rau, củ của Trung Quốc cạnh tranh với Việt Nam tại các thị trường khác sẽ giảm do thiếu nguồn cung. Bên cạnh đó, cần chú ý bố trí thời vụ gieo trồng và cơ cấu giống hợp lý. Nhóm cây ưa ấm nên bố trí với tỷ lệ khoảng 55%; nhóm cây ưa lạnh khoảng 45%.

Theo bản tin THNM/TTV

.