Banner

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022

Thứ Bảy, 24/10/2020, 08:01 [GMT+7]

(TTV)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123 quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022.

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ 19/10/2020  đến hết ngày 30/6/2022.

Nghị định số 123 cũng đã bãi bỏ khoản 2 Điều 35 Nghị định số 119 ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử. Theo đó, chưa bắt buộc các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020.

Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2022.

Theo THNM 24/10/2020

.