Banner

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Vân tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương được thực hiện trong năm 2020

Thứ Tư, 21/10/2020, 16:46 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4450/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Vân tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó UBND tỉnh chấp thuận cho phép dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Vân tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương do Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thanh Vân làm chủ đầu tư được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương với nhu cầu sử dụng đất khoảng 6,7 ha; vị trí ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 711/T BĐ, tỷ lệ 1/2000, do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 15/10/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của dự án; hướng dẫn UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có), đầu tư, bảo vệ môi trường...để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Quảng Xương cập nhật dự án cho phép thực hiện theo Quyết định này vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở thực hiện trình tự, hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có), giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của các công trình, dự án; kiên quyết không cho triển khai dự án, không thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Quảng Xương mà chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thanh Vân (Chủ đầu tư dự án) triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ về đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan theo quy định.

Xem nội dung Quyết định TẠI ĐÂY

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

 

.