Banner

Giai đoạn 2021 – 2025, Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân đạt 6,5 – 7%/năm

Thứ Bảy, 24/10/2020, 07:59 [GMT+7]

(TTV)- Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, quy mô nền kinh tế năm 2020 dự kiến đạt khoảng 340 tỷ USD và GDP bình quân đầu người khoảng 3.490 USD. Giai đoạn 2021 – 2025, Việt Nam đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân  khoảng 6,5 - 7%.

Ngoài ra, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700 - 5.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20%.

Về xã hội, Việt Nam đặt ra 1 số chỉ tiêu chủ yếu như: Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 khoảng 25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28-30%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Theo THNM 24/10/2020

.