Banner

Phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Thứ Ba, 20/10/2020, 21:28 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.

 

Căn cứ vào Danh mục được phê duyệt, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố có danh sách được thụ hưởng Chương trình khuyến công, các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra, xác định cụ thể đơn vị có đủ điều kiện theo quy định được thụ hưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề xuất đơn vị thụ hưởng. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ, dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.