Banner

Thanh Hóa có 340 doanh nghiệp chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản

Thứ Bảy, 24/10/2020, 08:06 [GMT+7]

(TTV)- Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh hiện có trên 340 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào công nghiệp chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.       

Tuy nhiên, giá trị kinh tế của ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của Thanh Hóa. Nguyên nhân được các cấp, ngành đưa ra, chính là việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào thiên tai, thời tiết và dịch bệnh nên rủi ro cao, hiệu quả đầu tư thấp và thời gian thu hồi vốn thường chậm hơn các lĩnh vực khác, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định… khó thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 4/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Kế hoạch đã cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Theo THNM 24/10/2020

.