Banner

Tiếp nhận bàn giao các đoạn tuyến QL10 được điều chỉnh trên địa bàn tỉnh

Thứ Bảy, 17/10/2020, 22:28 [GMT+7]

(TTV) - Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4367/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp nhận bàn giao các đoạn tuyến QL10 được điều chỉnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4367/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2020, cụ thể: 1. Giao UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa tiếp nhận các đoạn tuyến QL.10 được điều chỉnh thành đường địa phương từ Cục QLĐB II để quản lý khai thác và bảo trì, cụ thể như sau:

- UBND huyện Nga Sơn tiếp nhận đoạn qua cầu Điền Hộ cũ (từ Km187+050-Km187+424/QL.10 cũ) và đoạn phía Bắc bến phà Thắm cũ (từ Km204+360-Km206+800/QL.10 cũ)

- UBND huyện Hậu Lộc tiếp nhận đoạn phía Nam bến phà Thắm cũ (từ Km206+893-Km207+782/QL.10 cũ).

- UBND huyện Hoằng Hóa tiếp nhận đoạn qua cầu phao Bút Sơn cũ (từ Km220+433-Km225+640/QL.10 cũ).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Giao UBND huyện Hoằng Hóa bàn giao đoạn tuyến nối từ đầu cầu phía Nam cầu Bút Sơn đến Km225+640/QL.10 được điều chỉnh thành QL.10 cho Cục QLĐB II quản lý khai thác và bảo trì.

3. Sau khi có quyết định điều chuyển tài sản đường bộ các đoạn tuyến trên, giao Sở GTVT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện điều chuyển tài sản cho UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa theo quy định./.

Xem nội dung Công văn TẠI ĐÂY

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.