Banner

Tỉnh Thanh Hóa cơ bản cân đối được thu – chi ngân sách

Thứ Tư, 21/10/2020, 18:23 [GMT+7]

(TTV) - Từ một tỉnh hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, đến năm 2019, Thanh Hóa đã chủ động được trên 80% ngân sách. Kinh tế khởi sắc và có những bước phát triển vượt bậc đã góp phần đưa số thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa luôn vượt dự toán và có mức tăng đột phá, ấn tượng.

 

đến năm 2019, Thanh Hóa đã chủ động được trên 80% ngân sách.
Tỉnh Thanh Hóa cơ bản cân đối được thu – chi ngân sách

Giai đoạn 2015 - 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm dự kiến đạt 18,1% và trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; năm 2020 dự kiến đạt 29.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015 và cơ bản cân đối được thu chi. Kết quả này phản ánh rõ nét sự tăng tốc trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm qua:

Với mức thu ngân sách tăng đột phá và khá bền vững, Thanh Hóa đang phấn đấu tiến tới không chỉ tự chủ về tài chính mà còn đóng góp cho ngân sách Trung ương trong tương lai gần. Điều này cũng sẽ giúp tỉnh chủ động hơn trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Theo Bản tin TS 18h30'  

 

 

.