Banner

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo, nâng cấp Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ sở 2 tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa

Thứ Bảy, 28/11/2020, 21:37 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo, nâng cấp Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ sở 2, công suất sản xuất giấy đế 2.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất đũa 600 tấn sản phẩm/năm tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa của Hợp tác xã Chế biến lâm sản Sông Mã.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ dự án có trách nhiệm: Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.