Banner

Chuyển đổi cây trồng cho giá trị kinh tế cao

Chủ Nhật, 22/11/2020, 10:34 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua, xã nông nghiệp Quảng Phú, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi. Nhờ đó góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích.

 

Trên cánh đồng Đồi Chè này trước đây vốn trồng mía và cao su, sau nhiều năm, các cây trồng này không mang lại giá trị thu nhập cao, thị trường khó tiêu thụ, gia đình ông Phạm Văn Khu, ở thôn 13, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân đã quyết định chuyển đổi sang trồng cam.
Trên cánh đồng Đồi Chè này trước đây vốn trồng mía và cao su, sau nhiều năm, các cây trồng này không mang lại giá trị thu nhập cao, thị trường khó tiêu thụ, gia đình ông Phạm Văn Khu, ở thôn 13, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân đã quyết định chuyển đổi sang trồng cam.

Đến nay 2/5 ha của gia đình ông đã cho thu hoạch. Dự kiến 1 ha đạt khoảng 25 tấn. Với giá bán tại vườn trung bình 20 nghìn/1 kg, 1 ha cam cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

Để thay đổi cách nghĩ, cách làm nhằm phát triển những mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả, những năm qua, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lựa chọn cây giống phù hợp để phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có múi tập trung. Hợp tác xã nông nghiệp xã Quảng Phú cũng đã làm tốt công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức cho các hộ dân đi tham quan, học hỏi các mô hình trồng cây có múi tại các địa phương khác, đồng thời tạo mọi điều kiện để bà con chuyển đổi cây trồng được thuận lợi.

Theo tính toán của người dân, tổng chi phí đầu tư 1 ha cây có múi cho đến khi được thu hoạch (trong 3 năm) hết khoảng 500 triệu đồng. Các năm tiếp theo, chủ yếu chỉ đầu tư phân bón chăm sóc chi phí khoảng 100 triệu đồng/1 ha/ năm. Trong khi đó, thu nhập mỗi ha cây có múi đang cho thu hoạch hiện hiện đạt trung bình từ 400-600 triệu đồng. Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Phú có kế hoach sẽ phát triển vùng cây ăn quả tập trung ổn định 50 ha, đồng thời đẩy mạnh ứng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm an toàn có chất lượng cao, góp phần tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của người dân.

Thanh Tâm - Quang Phú

Theo Bản tin THNM/TTV

.