Banner

Hải quan Thanh Hóa về đích thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2020

Chủ Nhật, 22/11/2020, 10:27 [GMT+7]

(TTV) - Do xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực ngay từ đầu năm nên đến giữa tháng 11/2020 Cục Hải quan Thanh Hoá đã vượt các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước

 

Theo đó, đến tháng 11/2020,  Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu nộp ngân sách Nhà nước gần 9.570 tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu giao thu năm 2020 của Bộ Tài chính và  bằng 107% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài việc triển khai ngghiệp vụ thu, hải quan Thanh Hóa đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa; tổ chức kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện đúng các quy trình thủ tục hải quan, chế độ, chính sách pháp luật, cơ chế điều hành đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu; chỉ đạo giải quyết xử lý, trả lời kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan cho các Chi cục và các doanh nghiệp, không để tồn đọng vướng mắc phát sinh, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Bản tin THNM/TTV

.