Banner

Thanh Hóa phát triển trên 1.900 mô hình sản xuất và ngành nghề nông thôn

Chủ Nhật, 29/11/2020, 09:38 [GMT+7]

(TTV) - Thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hơn 10 năm qua, Thanh Hóa đã phát triển được trên 1.900 mô hình sản xuất và ngành nghề nông thôn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

 

Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ trên  215 tỷ đồng để các địa phương triển khai các mô hình sản xuất và ngành nghề nông thôn. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, đã có trên 87 nghìn tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia các mô hình sản xuất, ngành nghề, từ đó đã huy động thêm được 1.398 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua thực hiện các mô hình và ngành nghề, đã góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất cũng như phát huy được lợi thế của từng vùng, địa phương.  Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng đã được lựa chọn vào sản xuất, dần xóa bỏ được phương thức sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu.

Theo Bản tin THNM/TTV

.