Banner

Triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Thứ Hai, 30/11/2020, 20:23 [GMT+7]

(TTV)- Ngày 30/11, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 15 ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và phổ biến Nghị định số 99 ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

 

Trên 300 đại biểu, đại diện cho các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp, thương nhân phân phối, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu và khí, gồm: Thông tư số 15 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; quy định tiêu chuẩn của cửa hàng xăng dầu và Nghị định số 99 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xăng dầu,..

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu nắm rõ hơn các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu và khí, chấp hành tốt các quy định về quản lý và chấp hành việc phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tạo môi trường kinh doanh tích cực, lành mạnh trong lĩnh vực này.

Theo Thời sự tối 30/11/2020

.