Banner

Công ty TNHH Hoàng Ngân xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống

Thứ Hai, 25/01/2021, 08:02 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn trả lời về việc Công ty TNHH Hoàng Ngân xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Hoàng Ngân được chuyển mục đích từ xây dựng đường giao thông nội bộ, bãi thải và khai trường trên thửa đất số 65, tờ bản đồ số 17, Bản đồ địa chính xã Tế Thắng thể hiện tại Gấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 044818 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/4/2011 sang xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy chế biến, phục vụ sản xuất, kinh doanh, khai thác mỏ Serpentin để thay thế cho các công trình bị ảnh hưởng do Nhà nước thu hồi thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Nông Cống theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Công ty TNHH Hoàng Ngân thực hiện trình tự, thủ tục về xây dựng, môi trường, đất đai theo quy định trước khi thực hiện dự án; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.