Banner

Hơn 400 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Ba, 19/01/2021, 08:19 [GMT+7]

Tính đến hết năm 2020, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 400 tỷ đồng.  

Trong đó cho vay ngắn hạn là 198 tỷ đồng, dài hạn là 203,8 tỷ đồng. Các khách hàng vay nguồn vốn phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch được hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 0,5 – 1,5% so với lãi suất cho vay thông thường.

Trong năm 2020, ngành ngân hàng cũng liên tục giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Hiện mức lãi suất cho vay lĩnh vực này dao động từ 4,5% - 5,5%/năm. Ngân hàng nhà nước Thanh Hóa đang chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cân đối nguồn vốn, chủ động tiếp cận khách hàng, đảm bảo các đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi.

Theo THNM 19/1/2021

.