Banner

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và khai thác nhung Hưu sao

Thứ Tư, 13/01/2021, 08:42 [GMT+7]

 (TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án "Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và khai thác nhung Hưu sao (Cervus nippon) gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại Thanh Hóa".

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giao Công ty TNHH Chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai, đảm bảo đúng Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình trong quá trình triển khai thực hiện.

Các sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.