Banner

Phấn đấu quý IV giải ngân 90% kế hoạch đầu tư công

Thứ Ba, 23/02/2021, 08:06 [GMT+7]

(TTV)- Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện nghiêm các giải pháp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương  phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm kế hoạch cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân. 

 

Đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu; chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý. Phấn đấu quý III giải ngân 80% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và lũy kế đến quý IV phấn đấu giải ngân 90% kế hoạch năm 2021 được giao.

Theo THNM 23/02/2021

.