Banner

Từ 1/3/2021 bắt đầu tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính

Thứ Hai, 01/03/2021, 19:35 [GMT+7]

(TTV)- Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, bắt đầu từ 1/3, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đến ngày 30/5/2021 sẽ điều tra với các đối tượng gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị hành chính, tổ chức hành chính - xã hội. Giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2021, đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tại Thanh Hóa, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 điều tra viên. Đồng thời, lập danh sách điều tra đối với hơn 21 nghìn doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh; hơn 200 nghìn hộ cá thể, 2879 đơn vị sự nghiệp, 276 hiệp hội và 100 đơn vị tôn giáo tín ngưỡng. Mặc dù số lượng đơn vị phải điều tra lớn, địa bàn rộng, nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị nên trong ngày đầu thực hiện tổng điều tra, các hoạt động thu thập thông tin tại doanh nghiệp, đơn vị được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi.

Điểm mới của cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là được thực hiện  thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến trên máy tính kết nối internet và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động. Theo đó, các đơn vị sẽ truy cập vào hệ thống website: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn và hcsn. gso.gov.vn để khai báo, cung cấp thông tin phục vụ tổng điều tra theo biểu mẫu có sẵn.

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là một trong những cuộc tổng điều tra quan trọng, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Thông qua cuộc điều tra sẽ góp phần quan trọng cung cấp các dữ liệu quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Dự kiến kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức công bố vào quý II/2022.

Theo Thanh Thảo – Minh Quang/Thời sự tối 01/03/2021

.