Banner

OCOP- động lực phát triển kinh tế nông thôn

Chủ Nhật, 28/11/2021, 11:03 [GMT+7]

(TTV) - Sau gần 3 năm thực hiện, chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP), tỉnh Thanh Hóa  đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cả về số lượng lẫn chất lượng, từng bước hình thành nhóm sản phẩm đặc sản của từng vùng, từng địa phương. Chương trình OCOP đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.  

 

158 sản phẩm của 24 huyện trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn Ocop, trong đó, có 1 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 40 sản phẩm đạt 4 sao và 117 sản phẩm 3 sao cấp tỉnh… là kết quả sau 3 năm triển khai chương trình Ocop tỉnh Thanh Hóa. Chương trình OCOP đã giúp các cá nhân, hộ sản xuất, hợp tác xã phát huy tính sáng tạo trong quá trình sản xuất; làm bệ đỡ cho các sản phẩm vươn xa hơn thị trường truyền thống lâu nay. Từ đó, các đơn vị đã mở rộng quy mô sản xuất, hình thành nhiều mô hình liên kết, nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Thanh Hóa có 155 làng nghề với 25 nghề truyền thống. Đây chính là lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP. Vì thế cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, nội dung của chương trình; các ngành, địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá các sản phẩm truyền thống trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ được lựa chọn vào hệ thống tổ chức OCOP, hướng dẫn đăng ký sản phẩm;  lựa chọn ý tưởng sản phẩm. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình theo từng năm, các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh cũng  đã chủ động đa dạng hóa chủng loại, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết xây dựng những gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP… Theo khảo sát, các đơn vị sau khi xây dựng sản phẩm OCOP, sản lượng tiêu thụ và giá trị sản phẩm tăng bình quân 15% so với trước đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Qua thực tế cho thấy, chương trình OCOP đang là cơ hội tốt cho các sản phẩm vùng miền trong tỉnh tiếp cận với thị trường dễ dàng hơn, nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Thanh Hóa đang đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP quốc gia; trên 467 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh.

Theo Bản tin THNM/TTV

.